Trung tâm Đào tạ E-Learning - Trường Đại học Mở Hà Nội > LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN VOV2
EHOU 23/05/2019
Lịch phát sóng tháng 05/2019

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa  Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00  Tháng 05/2019 Môn học: Luật dân sự Việt Nam  Giảng viên: TS. Trần Phương Thảo   Bài  Nội …

EHOU 07/03/2019
Lịch phát sóng tháng 03/2019

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa  Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00  Tháng 03/2019 Môn học: Luật tố tụng dân sự  Giảng viên: TS. Trần Phương Thảo   Bài  Nội …

EHOU 07/03/2019
Lịch phát sóng tháng 02/2019

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa  Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00  Tháng 02/2019 Môn học: Quản trị tài chính doanh nghiệp và Luật tố tụng dân sự  Giảng viên: …

EHOU 15/01/2019
Lịch phát sóng tháng 01/2019

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa  Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00  Tháng 01/2019 Môn học: Quản trị tài chính doanh nghiệp  Giảng viên: ThS. Lê Thị Hằng   Bài  …

EHOU 28/12/2018
Lịch phát sóng tháng 12/2018

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa  Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 Tháng 12/2018 Môn học: Kinh tế học phát triển …

EHOU 18/11/2018
Lịch phát sóng tháng 11/2018

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa  Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 Tháng 11/2018 Môn học: Kinh tế học phát triển …

EHOU 09/10/2018
Lịch phát sóng tháng 10/2018

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa  Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 Tháng 10/2018 Môn học: Kinh tế học phát triển …

EHOU 13/09/2018
Lịch phát sóng tháng 9/2018

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa  Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 Tháng 09/2018 Môn học: Kinh tế học phát triển …

EHOU 09/08/2018
Lịch phát sóng tháng 8/2018

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa  Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 Tháng 08/2018 Môn học: Kinh tế học phát triển …

EHOU 02/07/2018
Lịch phát sóng tháng 7/2018

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa  Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 Tháng 07/2018 Môn học: Tư pháp quốc tế; Luật Thương …

Trang 2 / 41234

Dịch ngôn ngữ (Translate) »