Trung tâm Đào tạ E-Learning - Trường Đại học Mở Hà Nội > LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN VOV2
EHOU 28/04/2017
Lịch phát sóng tháng 5/2017

  LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa  Tháng 5/2017 Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00  Môn học: Lịch sử nhà nước và pháp luật Thế giới Giảng viên: ThS. Đào …

EHOU 18/04/2017
Lịch phát sóng tháng 4/2017

  LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa  Tháng 4/2017 Thời lượng phát sóng: 15 phút Giờ phát sóng: 14h00 – 14h15 Môn học: Lịch sử nhà nước và pháp luật Thế giới Giảng viên: ThS. …

Trang 4 / 41234

Dịch ngôn ngữ (Translate) »