EHOU 18/01/2016
Lịch VClass tháng 01/2016

LỊCH HỌC VCLASS THÁNG 01/2016 Các buổi VClass được tổ chức trong khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00   STT Lớp môn Mã lớp Mã VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học 1 Nhập môn Internet và e-Learning EG38.015 Vclass01 04/01/2016 quynhntb ducvh …

EHOU 25/12/2015
Lịch VClass tháng 12/2015

LỊCH HỌC VCLASS THÁNG 12/2015 Các buổi VClass được tổ chức trong khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00 STT Lớp môn Mã VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học 1 Luật tố tụng hình sự – EL11.005 Vclass02 01/12/2015 tuannd toannh 2 …

EHOU 03/11/2015
Lịch VClass tháng 11/2015

LỊCH HỌC VCLASS THÁNG 11/2015 Các buổi VClass được tổ chức trong khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00 Stt Lớp môn Mã VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học 1 Công pháp Quốc tế – EL17.004 VClass 01 2/11/2015 tuannd tuannd 2 …

EHOU 24/04/2015
Ngành Ngôn ngữ Anh

Mục tiêu đào tạo:   Đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định liên quan đến lĩnh vực đối ngoại; nắm vững các kiến thức cơ sở ngành ngôn ngữ Anh, …

EHOU 26/01/2015
SeaEdunet_P2020

EHOU 26/01/2015
SEAMOLEC


Dịch ngôn ngữ (Translate) »