EHOU 26/01/2015
SEAMOLEC

EHOU 26/01/2015
AAAOU

EHOU 08/01/2015
Ngày thi 11/01/2015 – Chương trình HOU-TOPICA: Lịch thi

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch thi ngày 11 tháng 01 năm 2015 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây Lưu ý: * Các múi giờ trên là …

EHOU 24/12/2014
Thử nghiệm ngày 28/12/2014

Khai giảng – Phát bằng Hội nghị – Hội thảo Quan hệ quốc tế Sự kiện Hoạt động khác

EHOU 23/11/2014
Hỗ trợ online

    Hỗ trợ kỹ thuật:       0243.623.0853  Tư vấn tuyển sinh:   0243.623.1058 Đặt câu hỏi trên trang Hỗ trợ học tập (H113 / H24/72) về các vấn đề thủ tục hành chính, tư vấn tuyển sinh, hỗ trợ kỹ thuật, học tập… Lưu ý: Để đặt câu hỏi …

EHOU 22/11/2014
Tháng 12/2014 – Chương trình EHOU: Lịch thi

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch thi tháng 12 năm 2014 của các lớp/khóa đang đào tạo chương trình EHOU: LỊCH THI: Xem chi tiết tại đây Lưu ý: * Sinh viên có mặt …

EHOU 01/11/2014
Vào lớp học trực tuyến elc

                LỊCH LỚP HỌC VCLASS CÁC LỚP MÔN NĂM 2014           CÁC MÔN HỌC TRONG NĂM 2014   Tên môn học Mã môn Tín chỉ Ngày bắt đầu  Ngày kết thúc Vào lớp học Nhập môn internet và E-learning …

EHOU 26/10/2014
Ngày thi 10/08/2014 – Chương trình EHOU: Bảng điểm thi kết thúc học phần

Trung tâm E-Learning thông báo Bảng điểm thi kết thúc học phần ngày 10/08/2014: EG01.A21.1082014   EG04.A51.1082014   EG04.B11.1082014   EG04.C11.10082014 EG04.C31.10.8.2014.1 EG04.A21.10.08.2014   EG04.B11.1082014.1   EG04.B51.1082014   EG04.C21.1082014 EG04.C31.10082014 EG05.A21.1082014   EG05.A21.1082014 (2)   EG05.A41.1082014   EG05.A41.1082014 (2) EG05.A51.1082014 EG05.B11.1082014   EG05.B11.1082014 (2)   EG05.B31.1082014   EG05.B51.1082014 EG05.D11.1082014 EG05.D21.1082014 …

EHOU 17/06/2014
Khai giảng khóa đào tạo trực tuyến HOU-TOPICA

Trung tâm Đào tạo E-Learning, Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo khai giảng khóa học trực tuyến HOU-TOPICA các ngành: Kế toán – Quản trị kinh doanh – Tài chính ngân hàng – Công nghệ thông tin  Thời gian: Ngày 29 tháng 06 năm 2014 Địa điểm: Trung tâm GDTX Tôn …


Dịch ngôn ngữ (Translate) »