EHOU 18/06/2014
Ngày thi 22/06/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Lịch thi

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning Chương trình HOU-TOPICA  lịch thi ngày 22 tháng 06 năm 2014 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây. Lưu ý: * …

EHOU 18/06/2014
Ngày thi 22/06/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Thi kết thúc học phần

Trung tâm E-Learning thông báo thi kết thúc học phần ngày 22/06/2014 dành cho sinh viên chương trình HOU-TOPICA như sau: LỊCH THI: Xem chi tiết tại đây * Sinh viên có mặt trước giờ thi 15 phút để Giám thị gọi vào phòng thi, Ví dụ: 07h30 là 1 múi …

EHOU 17/06/2014
Khai giảng – Nhập học khóa đào tạo trực tuyến EHOU

Trung tâm Đào tạo E-Learning, Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo khai giảng và nhập học khóa học trực tuyến EHOU các ngành: Kế toán – Quản trị kinh doanh – Tài chính ngân hàng – Công nghệ thông tin – Luật kinh tế Thời gian: Ngày 22 tháng …

EHOU 13/06/2014
Ngày thi 15/06/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Danh sách thi

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning Chương trình HOU-TOPICA  Lịch thi và Danh sách thi ngày 15 tháng 06 năm 2014 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây. DANH SÁCH …

EHOU 13/06/2014
Thông báo nhiệm vụ của Cố vấn học tập và Quản lý học tập

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo về việc phân công nhiệm vụ phối hợp quản lý sinh viên đang theo học chương trình HOU-TOPICA như sau: 1. Cán bộ Cố vấn học tập hoặc Chủ nhiệm lớp (thuộc Trung tâm Đào tạo E-Learning, Viện Đại học Mở Hà Nội) có nhiệm …

EHOU 11/06/2014
Ngày thi 25/05/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Bảng điểm thi kết thúc học phần

Trung tâm E-Learning thông báo Bảng điểm thi kết thúc học phần ngày 25/05/2014: E13_25-05-2014 O2_25-05-2014 T119-25-05-2014 F5_25-05-2014 O6_25-05-2014 Q1-25-05-2014 F7_25-05-2014 O8_25-05-2014 N1-25-05-2014 O1_25-05-2014 D13_25-05-2014 M119-25-05-2014 O5_25-05-2014 D15_25-05-2014 K6-25-05-2014 O7_25-05-2014 D21_25-05-2014 I1-25-05-2014 O9_25-05-2014 I116_25-05-2014 H121-25-05-2014 O11_25-05-2014 S2_25-05-2014 G13-25-05-2014 E11_25-05-2014 S116_25-05-2014 G9-25-05-2014 C19_25-05-2014 U2_25-05-2014 G7-25-05-2014 G2_25-05-2014 E2_25-05-2014 G3-25-05-2014 G4_25-05-2014 E4_25-05-2014 O5-MAN413-25-05-2014 …

EHOU 09/06/2014
NGÀY THI 15/06/2014 – CHƯƠNG TRÌNH HOU-TOPICA: LỊCH THI

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning Chương trình HOU-TOPICA  lịch thi ngày 15 tháng 06 năm 2014 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây. Lưu ý: * Các múi giờ …

EHOU 09/06/2014
Tháng 6/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Lịch thi

  Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch học, lịch thi tháng 06 năm 2014 của các lớp/khóa đang đào tạo chương trình HOU – TOPICA: LỊCH THI: Xem chi tiết tại đây Lưu ý: * Sinh …

EHOU 09/06/2014
Tháng 6/2014 – Chương trình EHOU: Lịch thi

  Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch học, lịch thi tháng 06 năm 2014 của các lớp/khóa đang đào tạo chương trình EHOU: LỊCH THI: Xem chi tiết tại đây Lưu ý: * Sinh viên có …

EHOU 04/06/2014
Tốt nghiệp đợt 2 năm 2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp

Căn cứ kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp Đại học Từ xa đợt 2 năm 2014 của Viện Đại học Mở Hà Nội, Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên các lớp đại học hệ từ xa phương thức …


Dịch ngôn ngữ (Translate) »