TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING - TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI > DANH MỤC GIÁO TRÌNH

Chuẩn mực kế toán Việt Nam

Mã môn:           AC21

Đồng chủ biên:            TS. Vũ Thị Kim Anh & TS. Bùi Thị Ngọc

Giá bìa:              102,000 ₫


Dịch ngôn ngữ (Translate) »