TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING - TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI > DANH MỤC GIÁO TRÌNH
Trung tâm E-learning Viện ĐH Mở Hà Nội, E-learning chất lượng, đào tạo đại học trực tuyến chất lượng, đào tạo đại học online

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Mã môn:           EG02

Tác giả:            PGS.TS. Nguyễn Quốc Bảo
Năm xuất bản: 2014

Giá bìa:              40,000 ₫


Dịch ngôn ngữ (Translate) »