TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING - TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI > DANH MỤC GIÁO TRÌNH

Luật ngân hàng

Mã môn:           EL25

Tác giả:            TS. Vũ Văn Cương – TS. Trần Vũ Hải
Năm xuất bản: 2014

Giá bìa:              94,000 ₫


Dịch ngôn ngữ (Translate) »