TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING - TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI > DANH MỤC GIÁO TRÌNH

Pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại

Mã môn:           EL36

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Yến

Giá bìa:              58,000 ₫


Dịch ngôn ngữ (Translate) »