TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING - TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI > DANH MỤC GIÁO TRÌNH
Đăng kí mua giáo trình Trung tâm E-learning Viện ĐH Mở Hà Nội, E-learning chất lượng, đào tạo đại học trực tuyến chất lượng, đào tạo đại học online

Quản trị chiến lược

Mã môn:           BA08

Tác giả:
                         PGS.TS. Lê Văn Tâm
                         PGS.TS. Phạm Hữu Huy
Năm xuất bản: 2011

Giá bìa:              55,000 ₫


Dịch ngôn ngữ (Translate) »