TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING - VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI > DANH MỤC GIÁO TRÌNH
Đăng kí mua giáo trình Trung tâm E-learning Viện ĐH Mở Hà Nội, E-learning chất lượng, đào tạo đại học trực tuyến chất lượng, đào tạo đại học online

Quản trị sản xuất

Mã môn:           BA10

Tác giả:            PGS.TS. Trương Đoàn Thể
Năm xuất bản: 2012

Giá bìa:              55,000 ₫


Dịch ngôn ngữ (Translate) »