TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING - TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI > DANH MỤC GIÁO TRÌNH
Trung tâm E-learning Viện ĐH Mở Hà Nội, E-learning chất lượng, đào tạo đại học trực tuyến chất lượng, đào tạo đại học online

Tài chính doanh nghiệp

Mã môn:           EG24

Tác giả:             ThS. Lê Thị Hằng
Năm xuất bản: 2013

Giá bìa:              60,000 ₫


Dịch ngôn ngữ (Translate) »