Hỗ trợ online

Đăng bởi EHOU ngày 23/11/2014

call       Hỗ trợ kỹ thuật:       0243.623.0853 
call       Tư vấn tuyển sinh:   0243.623.1058
chat      

Chat với Hỗ trợ kỹ thuật qua Skype

        Hỗ trợ 1: 
        Hỗ trợ 2:
H113      

 

Đặt câu hỏi trên trang Hỗ trợ học tập (H113 / H24/72) về các vấn đề thủ tục hành chính, tư vấn tuyển sinh, hỗ trợ kỹ thuật, học tập…

Lưu ý: Để đặt câu hỏi trên trang Hỗ trợ học tập, bạn cần có tài khoản. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể sử dụng tài khoản học thử (Xem tại đây). Câu hỏi sẽ dược giải đáp sau 72 giờ kể từ khi câu hỏi được ghi nhận thành công trên hệ thống.

Đặt câu hỏi tại đây

hoc thu       Hướng dẫn học thử: Xem tại đây
         
login       Hướng dẫn đăng nhập: Xem tại đây

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »