Lịch phát sóng tháng 05/2019

Đăng bởi EHOU ngày 23/05/2019

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa 

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00 
Tháng 05/2019
Môn học: Luật dân sự Việt Nam
 Giảng viên: TS. Trần Phương Thảo

 

Bài  Nội dung Ngày phát sóng
Bài 1 Khái quát chung về nghĩa vụ dân sự 01/05/2019
02/05/2019
03/05/2019
04/05/2019
06/05/2019
07/05/2019
Bài 2 Các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ dân sự 08/05/2019
09/05/2019
10/05/2019
11/05/2019
13/05/2019
14/05/2019
15/05/2019
16/05/2019
17/05/2019
Bài 3 Quy định chung về hợp đồng dân sự 18/05/2019
21/05/2019
22/05/2019
23/05/2019
24/05/2019
25/05/2019
27/05/2019
28/05/2019
Bài 4 Các hợp đồng có mục đích chuyển quyền sở hữu đối với tài sản 29/05/2019
30/05/2019
31/05/2019


Dịch ngôn ngữ (Translate) »