Lịch phát sóng tháng 5/2020

Đăng bởi EHOU ngày 18/05/2020

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 05/2020
Môn học:  Luật hiến pháp Việt Nam, Luật tố tụng hành chính Việt Nam
Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Phương, TS. Nguyễn Thị Thủy

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 3 Khởi kiện và thụ lý vụ án hành chính 01/05/2020
02/05/2020
04/05/2020
05/05/2020
06/05/2020
07/05/2020
Bài 4 Xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm vụ án 08/05/2020
09/05/2020
11/05/2020
12/05/2020
13/05/2020
14/05/2020
15/05/2020
16/05/2020
Bài 1
(Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam)
Khái niệm chung về Hôn nhân và gia đình 18/05/2020
19/05/2020
20/05/2020
21/05/2020
Bài 2 Kết hôn 22/05/2020
23/05/2020
25/05/2020
26/05/2020
Bài 3 Quan hệ giữa vợ chồng 27/05/2020
28/05/2020
29/05/2020
30/05/2020


Dịch ngôn ngữ (Translate) »