Trung tâm Đào tạo Đại học Trực tuyến E-Learning - Trường ĐH Mở Hà Nội > Thi kết thúc học phần > Ngày thi 07/06/2015 – Chương trình EHOU: Lịch thi, Lịch khai giảng, Phát bằng

Ngày thi 07/06/2015 – Chương trình EHOU: Lịch thi, Lịch khai giảng, Phát bằng

Đăng bởi EHOU ngày 04/06/2015

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch thi, lịch khai giảng, phát bằng, học tập trung ngày 07 tháng 06 năm 2015 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau:

LỊCH :  Xem chi tiết tại đây

Lưu ý:

* Các múi giờ trên là giờ bắt đầu tính giờ làm bài và kết thúc thu bài. Vì vậy, yêu cầu sinh viên có mặt trước giờ thi 15 phút để Giám thị gọi vào phòng thi. Ví dụ: 08h00 – 09h00 là 1 múi giờ thi, thì 07h45' sinh viên phải có mặt tại phòng thi.

* Yêu cầu sinh viên mang theo thẻ sinh viên, CMTND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh. Sinh viên mang theo các dụng cụ thi theo quy định (bút chì, tẩy…).

* Phòng Hội đồng thi – Văn phòng Trung tâm Đào tạo E-Learning.

* Sinh viên cần thực hiện nghiêm túc qui chế thi (Vào xem qui chế thi)

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »