EHOU 11/12/2013
Lịch khai giảng khóa đào tạo trực tuyến EHOU

Trung tâm Đào tạo E-Learning, Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo lịch khai giảng khóa học trực tuyến Ehou:  Thời gian: 8h00 – 11h00 ngày 22 tháng 12 năm 2013. Địa điểm nhập học: Hội trường A,Viện Đại học Mở  Hà Nội (Tầng 2, Nhà B101 – Phố Nguyễn Hiền, Phường …


Dịch ngôn ngữ (Translate) »