Tháng 5/2015 – Chương trình HOU-TOPICA: Lịch thi

Đăng bởi EHOU ngày 22/04/2015

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch học, lịch thi tháng 05 năm 2015 của các lớp/khóa đang đào tạo chương trình HOU – TOPICA:

LỊCH THI: Xem chi tiết tại đây

Lưu ý:

* Sinh viên có mặt trước giờ thi 15 phút để Giám thị gọi vào phòng thi, Ví dụ: 07h30 là 1 múi giờ thi, thì 07h15' sinh viên phải có mặt tại phòng thi.

* Khi thi thi yêu cầu sinh viên mang theo thẻ sinh viên, CMT nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh. Sinh viên mang theo các dụng cụ thi theo quy định (bút chì, tẩy…).

* Sinh viên cần thực hiện nghiêm túc qui chế thi (Vào xem qui chế thi)


Dịch ngôn ngữ (Translate) »