Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thông tin tốt nghiệp > Tốt nghiệp năm 2021 > Thông báo Tổ chức xét tốt nghiệp bổ sung tháng 5/2021 – Chương trình HOU-TOPICA

Thông báo Tổ chức xét tốt nghiệp bổ sung tháng 5/2021 – Chương trình HOU-TOPICA

Căn cứ kế hoạch của Trường Đại học Mở Hà Nội về việc xét công nhận kết quả học tập và xét tốt nghiệp đại học hệ từ xa năm 2021, Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp bổ sung tháng 5/2021 cho sinh viên các lớp đại học chương trình HOU-TOPICA.

Chi tiết xem tại đây


Dịch ngôn ngữ (Translate) »