Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Tin tức > “Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta”

“Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta”

Đăng bởi EHOU ngày 03/06/2016

Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã quyết định chọn ngày Môi trường Thế giới 5/6 từ năm 1972 và giao cho Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc (UNEP) có trụ sở tại Nairobi, Kenya tổ chức sjw kiện này. Hằng năm, vào ngày này, Lễ kỷ niệm trọng thể được tổ chức tại hơn 100 nước trên thế giới. Mục đích của ngày Môi trường thế giới là tập trung sự chú ý trên toàn thế giới vào tầm quan trọng của môi trường và khuyến khích sự quan tâm cùng hành động bảo vệ môi trường. 

Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2016 là "Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta", nhằm truyền cảm hứng cho toàn nhân loại hướng tới các hành vi sống thân thiện với môi trường, giảm thiểu áp lực ngày càng gia tăng với các hệ sinh thái tự nhiên của Trái đất.

Xem thông tin chi tiết về Ngày Môi trường Thế giới 2016 tại đây

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »