EHOU 27/07/2022
Thông báo tạm thu học phí kỳ 1 ngành Ngôn ngữ Anh

Căn cứ Quyết định số 2379/QĐ-ĐHM ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội về việc ban hành Quy định mức thu học phí và các khoản thu ngoài học phí năm 2022-2023. Trường Đại học Mở thông báo tạm thu học phí …

EHOU 27/07/2022
Thông báo tạm thu học phí kỳ 1 các ngành Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Công nghệ thông tin, Luật kinh tế, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Luật, Quản trị Khách sạn, Thương mại điện tử

Căn cứ Quyết định số 2379/QĐ-ĐHM ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội về việc ban hành Quy định mức thu học phí và các khoản thu ngoài học phí năm 2022-2023. Trường Đại học Mở thông báo tạm thu học phí …

EHOU 14/07/2022
Quyết định ban hành mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2022-2023

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo tới Anh/Chị sinh viên đang học tập Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến, cán bộ, giảng viên đang làm việc tại Trung tâm về quyết định ban hành mức thu học phí và …

EHOU 28/04/2022
Thông báo nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 – Quốc tế lao động 1/5/2022

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo tới Anh/Chị sinh viên đang học tập Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến, cán bộ, giảng viên đang làm việc tại Trung tâm về kế hoạch nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2022 (xem chi …

EHOU 27/04/2022
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ, ATGT TRONG DỊP LỄ 30/4 VÀ 01/5 NĂM 2022

Thực hiện Công điện số 360/CĐ-TTg ngày 20/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2022; Công văn số 1622/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 26/4/2022 của …

EHOU 08/04/2022
Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng vương – 10/3 Âm lịch

Trung tâm Đào tạo E-Learning – Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo tới Anh/Chị sinh viên đang học tập Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến, cán bộ, giảng viên đang làm việc tại Trung tâm về kế hoạch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng vương 10/3 Âm lịch.

EHOU 27/01/2022
Thông báo tổ chức đón tết năm 2022

Căn cứ Công văn số 236/BGDĐT-VP ngày 20/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v Tổ chức Tết năm 2022 và theo chỉ đạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội, Trung tâm Đào tạo E-learning đề nghị cán bộ, giảng viên, sinh viên:   Thực hiện …

EHOU 21/01/2022
Thông báo nghỉ tết Nguyên đán 2022

Trung tâm Đào tạo E-learning – Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo tới anh/chị Sinh viên đang học tập Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến, Cán bộ, Giảng viên đang làm việc tại Trung tâm về kế hoạch nghỉ lễ nhân dịp Tết Nguyên đán 2022:   …

EHOU 14/01/2022
Thông báo thi trực tuyến theo hình thức BTL và vấn đáp

Thông báo số 1022/TB-TTEL thi trực tuyến theo hình thức BTL và vấn đáp.

EHOU 31/12/2021
Thông báo nghỉ Tết dương lịch 2022

Trung tâm Đào tạo E-Learning – Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo tới Anh/Chị sinh viên đang học tập Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến, cán bộ, giảng viên đang làm việc tại Trung tâm về kế hoạch nghỉ lễ nhân dịp Tết Dương lịch 01/01/2022 …

EHOU 24/12/2021
Thông báo Về việc tổ chức thi kết thúc học phần theo phương thức trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch bệnh COVID-19

Thông báo số18221/TB-TTEL Về việc tổ chức thi kết thúc học phần theo phương thức trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch bệnh COVID-19


Dịch ngôn ngữ (Translate) »