Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Tin tức > Chương trình EHOU: Lịch nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2016

Chương trình EHOU: Lịch nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2016

Đăng bởi EHOU ngày 14/04/2016

Trung tâm Đào tạo E-Learning – Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo tới Anh/Chị sinh viên đang học tập Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến EHOU, cán bộ, giảng viên đang làm việc tại Trung tâm về kế hoạch nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2016 cụ thể như sau:

Lich nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương_EHOU 2016

Anh/Chị sinh viên cần hỗ trợ đề nghị liên lạc với Cố vấn học tập của lớp mình để được trợ giúp.

Đề nghị các cán bộ, giảng viên, sinh viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch.

Xem chi tiết thông báo nghỉ lễ tại đây


Dịch ngôn ngữ (Translate) »