Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Tin tức > Đối thoại giữa Lãnh đạo Trung tâm với Sinh viên E-Learning

Đối thoại giữa Lãnh đạo Trung tâm với Sinh viên E-Learning

Đăng bởi EHOU ngày 22/04/2016

Thực hiện kế hoạch số 37/KH-ĐHM ngày 21 tháng 3 năm 2016 về việc tổ chức chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường với học viên, sinh viên năm 2016, Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo tới sinh viên đang học Chương trình đào tạo Đại học trực tuyến EHOU và chương trình HOU-Topica về nội dung Đối thoại giữa Lãnh đạo Trung tâm và sinh viên năm 2016, cụ thể như sau:

 

1. Tổ chức lấy ý kiến sinh viên bằng phiếu khảo sát theo mẫu của Nhà trường.

Hình thức: Gửi qua mail cá nhân của sinh viên.

Thời gian thực hiện và tổng hợp ý kiến: Từ 21/4/2016 đến 24/4/2016.

 

2. Tổ chức Đối thoại trực tuyến giữa Lãnh đạo Trung tâm với sinh viên.

Hình thức: Thông qua diễn đàn trao đổi và phản hồi ý kiến

Đường link: 

– Chương trình EHOU: http://doithoai2016ehou.ehou.edu.vn/ 

– Chương trình HOU-Topica: http://doithoai2016houtopica.ehou.edu.vn/

Thời gian thực hiện: Từ ngày 26 – 28/4/2016.

Đề nghị sinh viên các lớp thực hiện theo kế hoạch trên của nhà trường.

Chi tiết liên lạc Cố vấn học tập của lớp để được trợ giúp.

Xem chi tiết thông báo tại đây 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »