Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TRẮC NGHIỆM “CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19” TRÊN MẠNG XÃ HỘI VCNET

HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TRẮC NGHIỆM “CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19” TRÊN MẠNG XÃ HỘI VCNET

Đăng bởi EHOU ngày 03/12/2021

Thực hiện Quyết định số 95-QĐ/BĐT ngày 08/10/2021 của Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về việc tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet; Công văn số 4994/BGDĐT GDCTHSSV, ngày 01/10/2021 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet, công văn số 2127/BDGĐT-GDTC ngày 24/5/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số5186/ĐHM về việc hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet, với mục đích tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức cơ bản về phòng, chống dịch COVID-19 và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, quy định về phòng, chống dịch COVID-19, Trung tâm Đào tạo E-learning – Trường Đại học Mở Hà Nội đề nghị các cán bộ, giảng viên, sinh viên đang tham gia học tập:

  1. Lan tỏa thông tin về Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, giảng viên và học viên, sinh viên trong Nhà trường nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức cơ bản về phòng, chống dịch COVID-19 và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, quy định về phòng, chống dịch COVID-19;
  2. Thông tin hướng dẫn cụ thể về thời gian, hình thức, đối tượng và cơ cấu giải thưởng tham gia Cuộc thi tại Quyết định số 95-QĐ/BĐT ngày 08/10/2021 của Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam;

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »