Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Nâng cao nhận thức về pháp luật cho 240 cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt

Nâng cao nhận thức về pháp luật cho 240 cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt

Đăng bởi EHOU ngày 27/06/2022

Sáng 16/6/2022, tại khu giảng đường 422 Vĩnh Hưng, Trường Đại học Mở Hà Nội phối hợp với Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho 240 cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt của Trường.

Đồng chí Phạm Văn Hải – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc 

 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Văn Hải – Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối khẳng định: Công tác quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước là một hoạt động thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định chính trị của mỗi đơn vị. Công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật đối với đối tượng sinh viên, nhất là cán bộ Đoàn, Hội lại càng đặc biệt quan trọng nhằm định hướng tư tưởng, góp phần nâng cao nhận thức của sinh viên trong việc tuân thủ, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, đồng chí Phạm Văn Hải mong muốn, thông qua hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sẽ giúp cho sinh viên nâng cao nhận thức về pháp luật, từ đó thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình, tạo mối quan hệ hài hoà, ổn định giữa người học và Nhà trường.

PGS TS Nguyễn Mai Hương – Bí thư Đảng uỷ phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại chương trình, PGS TS Nguyễn Mai Hương – Bí thư Đảng uỷ cho biết: Giáo dục pháp luật cho sinh viên là hoạt động có định hướng, có tổ chức, có chủ đích thông qua các hoạt động giáo dục chính khoá và ngoại khoá bằng các phương pháp giáo dục khác nhau nhằm trang bị kiến thức pháp luật cơ bản, định hướng, nâng cao nhận thức cho sinh viên.

“Trong những năm qua, cùng với việc tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Mở Hà Nội luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ và thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Từ đó, góp phần giúp sinh viên nâng cao nhận thức, hành vi, hình thành thói quen tự giác, có ý thức tuân thủ pháp luật, chấp hành nghiêm các quy chế, quy định của Nhà trường, từ đó phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập, rèn luyện và thực hiện các nhiệm vụ được giao”, PGS TS Nguyễn Mai Hương chia sẻ.

Đồng chí Đào Tiến Dũng – Báo cáo viên TW, Phó trưởng phòng Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội trao đổi với cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt của Trường

 

Tại Hội nghị, các cán bộ, đoàn viên, sinh viên được tuyên truyền, phổ biến các nội dung trọng tâm liên quan đến các chuyên đề: Kết luận số 21 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII)  và  Kết luận số 01-KL/TW,ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đại biểu cùng các đoàn viên ưu tú chụp hình lưu niệm tại Hội nghị

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đưa ra một số tình huống, kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để cùng nhau thảo luận, phân tích và chia sẻ những kỹ năng, nghiệp vụ, cách thức để chủ động đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đạt hiệu quả, góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho sinh viên toàn Trường.

 

Nguồn:https://hou.edu.vn/tin-tuc/905/nang-cao-nhan-thuc-ve-phap-luat-cho-240-can-bo-doan-hoi-chu-chot.html


Dịch ngôn ngữ (Translate) »