Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thi kết thúc học phần > Ngày thi 16/10/2016 – Chương trình HOU-Topica: Lịch & Danh sách thi

Ngày thi 16/10/2016 – Chương trình HOU-Topica: Lịch & Danh sách thi

Đăng bởi EHOU ngày 12/10/2016

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch thi ngày 16 tháng 10 năm 2016  của các lớp/khóa đang đào tạo như sau:

LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây

Lưu ý:

* Các múi giờ trên là giờ bắt đầu tính giờ làm bài và kết thúc thu bài. Vì vậy, yêu cầu sinh viên có mặt trước giờ thi 15 phút để Giám thị gọi vào phòng thi. Ví dụ: 08h00 – 09h00 là 1 múi giờ thi, thì 07h45' sinh viên phải có mặt tại phòng thi.

* Yêu cầu sinh viên mang theo thẻ sinh viên, CMTND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh. Sinh viên mang theo các dụng cụ thi theo quy định (bút chì, tẩy…).

* Phòng Hội đồng thi – Văn phòng Trung tâm Đào tạo E-Learning. 

* Sinh viên cần thực hiện nghiêm túc qui chế thi (Xem qui định đối với sinh viên dự thi tại đây)

DANH SÁCH THI: Xem chi tiết tại đây 

BẢNG ĐIỂM CC, GK: Xem chi tiết tại đây

Người lập biểu: Nguyễn Thị Thu Lý

* Yêu cầu: Sinh viên gửi phản hồi (nếu có) về điểm chuyên cần giữa kỳ trước 15h00 thứ 6 ngày 14/10/2016, sau thời hạn trên nhà trường không giải quyết.

* Mọi thắc mắc về điểm chuyên cần giữa kỳ sinh viên gửi E-mail về địa chỉ: lyntt@hou.edu.vn hoặc điện thoại : 04.3684 0375/0376


Dịch ngôn ngữ (Translate) »