Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC ATGT TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI NĂM 2024

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC ATGT TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI NĂM 2024

Đăng bởi EHOU ngày 20/01/2024

Thực hiện chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới (Chỉ thị số 23-CT/TW); Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 5/04/2022 của Chính phủ về “Tăng cường bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025”; Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW (Nghị quyết số 149/NQ-CP); Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới.

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội đề nghị các cán bộ, giảng viên, sinh viên Chương trình đào tạo đại học trực tuyến EHOU thực hiện các nội dung sau:

  1. Cán bộ, giảng viên, sinh viên tự bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm, kỹ năng tham gia giao thông an toàn và ứng xử văn hoá khi tham gia giao thông
  1. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ:a) Chấp hành các quy định về tín hiệu giao thông đường bộ, biển báo hiệu giao thông đường bộ (biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh, biển chỉ dẫn) về màu sắc, hình dạng… hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông, hiệu lệnh và chỉ dẫn của báo hiệu đường bộ, hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông.

    b) Chấp hành các quy định về điều khiển xe đạp điện, xe gắn máy, xe mô tô, xe ô tô, xe buýt, an toàn và đi bộ an toàn; độ tuổi của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; quy định bắt buộc về đội mũ bảo hiểm; các kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện an toàn; cách phòng tránh tai nạn giao thông.

    c) Chấp hành các quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm; các kỹ năng bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông; cảnh báo các lỗi vi phạm thường mắc phải, nguy cơ xảy ra tai nạn, nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông.

    d) Chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19 khi tham gia giao thông

  2. Nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; văn hóa giao thông và các kỹ năng tham gia giao thông an toàn; mặc áo phao khi tham gia các phương tiện giao thông đường thủy.
  3. Thực hiện nghiêm túc quy định không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, quy định về đội mũ bảo hiểm và tuân thủ quy tắc giao thông.Kính đề nghị các cán bộ, giảng viên và sinh viên các khóa phối hợp thực hiện.

Anh/Chị sinh viên cần hỗ trợ đề nghị liên lạc với Cố vấn học tập của lớp để được trợ giúp.

 

Trân trọng./.

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »