Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA KHÔNG THUỐC LÁ 25/5 – 31/5/2022

HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA KHÔNG THUỐC LÁ 25/5 – 31/5/2022

Đăng bởi EHOU ngày 27/05/2022

Thực hiện công văn số 2422/BYT-KCB ngày 11/5/2022 của Bộ Y tế về việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Công văn số 2143/BGDĐT-GDTC ngày 24/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 1575/ĐHM của Trường Đại học Mở Hà Nội về hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25/5 – 31/5/2022.

Để bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, viên chức, người lao động (VCNLĐ) học viên và sinh viên (sau đây gọi tắt là người học), Trung tâm Đào tạo Trực tuyến, Trường Đại học Mở Hà Nội đề nghị các cán bộ, giảng viên, sinh viên Chương trình đào tạo đại học trực tuyến EHOU thực hiện các nội dung sau:

  1. VCNLĐ, người học nghiêm túc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2022 và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ ngày 25/5 đến ngày 31/5/2022 với chủ đề “Thuốc lá – mối đe dọa tới môi trường của chúng ta”; Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 17/12/2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về tăng cường phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo dục;
  2. Tăng cường thực hiện qui định Phòng, chống tác hại của thuốc lá, thực hiện môi trường không khói thuốc lá, tại các cơ sở của Nhà trường, với tiêu chí VCNLĐ, người học không hút thuốc lá tại nơi học tập và làm việc trong Nhà trường.

Kính đề nghị các cán bộ, giảng viên và sinh viên các khóa phối hợp thực hiện.

Anh/Chị sinh viên cần hỗ trợ đề nghị liên lạc với Cố vấn học tập của lớp để được trợ giúp.

 

Trân trọng./.

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »