Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2019

Đăng bởi EHOU ngày 27/08/2019

Trung tâm Đào tạo E-Learning – Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo tới Anh/Chị sinh viên đang học tập Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến, cán bộ, giảng viên đang làm việc tại Trung tâm về kế hoạch nghĩ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2019 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »