Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Thông báo thay đổi lịch thi ngày 05,06/12/2020 tại địa bàn TP.HCM của sinh viên CT EHOU để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thông báo thay đổi lịch thi ngày 05,06/12/2020 tại địa bàn TP.HCM của sinh viên CT EHOU để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đăng bởi EHOU ngày 04/12/2020

Kính gửi anh/chị sinh viên,

Thông báo thay đổi lịch thi ngày 05,06/12/2020 tại địa bàn TP.HCM của sinh viên CT EHOU để phòng chống dịch bệnh Covid-19


Dịch ngôn ngữ (Translate) »