Thông báo thay đổi lịch thi tháng 05/2015

Đăng bởi EHOU ngày 21/04/2015

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo tới Anh/chị sinh viên về việc thay đổi lịch thi các môn học của tháng 5 năm 2015: Xem chi tiết tại đây


Dịch ngôn ngữ (Translate) »