Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thông tin tốt nghiệp > Tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 > Chương trình EHOU: Thông báo v/v tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2/2016

Chương trình EHOU: Thông báo v/v tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2/2016

Căn cứ kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đại học từ xa đợt 2 năm 2016 của Viện Đại học Mở Hà Nội, Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 cho sinh viên các lớp đại học hệ từ xa phương thức E-Learning chương trình EHOU như sau:

1. Điều kiện được dự thi tốt nghiệp:

– Đã được xét tuyển vào học đại học hệ từ xa của Viện Đại học Mở Hà Nội (có mã sinh viên);

– Đến thời điểm thi tốt nghiệp đã hoàn thành chương trình học tập toàn khóa học (tất cả các học phần, chuyên đề đạt điểm 5 trở lên) và đủ điều kiện về thời gian đào tạo theo đúng khung thời gian quy định của của Viện Đại học Mở Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Chấp hành đầy đủ các quy định của Viện Đại học Mở Hà Nội;

– Nộp hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp (gọi tắt là Hồ sơ) về Viện Đại học Mở Hà Nội trước ngày 26/7/2016.

….

Xem chi tiết yêu cầu về Hồ sơ dự thi, Nội dung thi; Thời gian và địa điểm thi; Lịch ôn tập; Kinh phí…: Tại đây


Dịch ngôn ngữ (Translate) »