Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thông tin tốt nghiệp > Tốt nghiệp năm 2020 > Chương trình HOU-Topica: Thông báo tổ chức xét tốt nghiệp đợt 4/2019 và đợt 1/2020 tại Hà Nội ngày 14/6/2020

Chương trình HOU-Topica: Thông báo tổ chức xét tốt nghiệp đợt 4/2019 và đợt 1/2020 tại Hà Nội ngày 14/6/2020

Trung tâm Đào tạo E-Learning – Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo đến các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 4/2019 và đợt 1/2020 về kế hoạch tổ chức trao bằng tốt nghiệp Đại học như sau:

Thời gian: 09h00 – Chủ Nhật ngày 14 tháng 06 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường A – Viện Đại học Mở Hà Nội (Tầng 2 nhà A – B101 Nguyễn Hiền, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Dịch ngôn ngữ (Translate) »