Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thông tin tốt nghiệp > Tốt nghiệp năm 2022 > Chương trình HOU: Thông báo tổ chức xét tốt nghiệp đợt 1/2022 tại TP. HCM ngày 29/5/2022

Chương trình HOU: Thông báo tổ chức xét tốt nghiệp đợt 1/2022 tại TP. HCM ngày 29/5/2022

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo đến các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1/2022  về kế hoạch tổ chức trao bằng tốt nghiệp Đại học như sau:

Thời gian: 07h30 – Chủ Nhật ngày 29 tháng 5 năm 2022.

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Công đoàn Thanh Đa (lô 5 – Cư xá Thanh Đa – Phường 27 – Quận Bình Thạnh – TP.HCM).

Chi tiết xem tại đây


Dịch ngôn ngữ (Translate) »