QĐ CÔNG NHẬN SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐH ĐỢT 3/2023

Quyết định số 3502/QĐ-ĐHM ngày 26/9/2023 công nhận SV tốt nghiệp ĐH từ xa

Quyết định số 3928/QĐ-ĐHM ngày 26/10/2023 công nhận SV tốt nghiệp ĐH từ xa

Chi tiết xem tại link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1c0pEdOm-a_Ai4UZw5zRejOcTJ1GOkuou?usp=sharing


Dịch ngôn ngữ (Translate) »