Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Thư chúc mừng năm mới 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội

Thư chúc mừng năm mới 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội

Đăng bởi EHOU ngày 12/01/2022

 

Nguồn: https://hou.edu.vn/tin-tuc/845/thu-chuc-mung-nam-moi-2022-cua-hieu-truong-truong-dai-hoc-mo-ha-noi.html


Dịch ngôn ngữ (Translate) »