Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thông tin tốt nghiệp > Kết quả thi tốt nghiệp > Tra cứu kết quả thi tốt nghiệp hệ từ xa – Phương thức E-learning đợt II năm 2014

Tra cứu kết quả thi tốt nghiệp hệ từ xa – Phương thức E-learning đợt II năm 2014

Đăng bởi EHOU ngày 24/10/2014

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo kết quả thi tốt nghiệp hệ từ xa – phương thức E-Learning đợt II năm 2014.

Anh/chị sinh viên vui lòng truy cập vào địa chỉ http://qldttx.hou.edu.vn/totnghieptuxa2014/ sau đó chọn “Đơn vị”, “Ngành”, “Họ tên sinh viên” và bấm nút “Tra cứu” để biết kết quả thi.


Dịch ngôn ngữ (Translate) »