Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Trường Đại học Mở Hà Nội chung tay đảm bảo trật tự ATGT trong dịp nghỉ hè và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Trường Đại học Mở Hà Nội chung tay đảm bảo trật tự ATGT trong dịp nghỉ hè và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Đăng bởi EHOU ngày 10/06/2024

Thực hiện Công văn số 2519/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 29/5/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật bảo đảm trật tự ATGT trong dịp nghỉ hè và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, để tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật bảo đảm trật tự ATGT cho sinh viên trong dịp nghỉ hè và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Trường Đại học Mở Hà Nội tích cực triển khai, quán triệt tới toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên Nhà trường nghiêm túc chấp hành tốt những nội dung sau:

– Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 – 2025; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong HSSV; Kế hoạch số 162/KH-ĐHM ngày 12/1/2024 của Trường Đại học Mở Hà Nội về việc triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong Nhà trường năm 2024.

– Các tổ chức, đơn vị khai thác hiệu quả các hệ thống và ứng dụng truyền thông trực tuyến, hệ thống tin nhắn, thư điện tử để tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa cho người học; quán triệt VCNLĐ, người học nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về ATGT: “Đã uống rượu, bia – không lái xe”; “Không sử dụng điện thoại khi lái xe”; “Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi ngồi trên xe mô tô, xe máy, xe đạp điện” Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô”; “Mặc áo phao khi đi các phương tiện giao thông dường thủy”.

Trong nhiều năm qua, Trường đại học Mở Hà Nôi luôn chú trọng, tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong việc xây dựng ý thức văn hoá giao thông an toàn cho toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên, góp phần giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông. An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người, mọi gia đình và toàn xã hội.


Dịch ngôn ngữ (Translate) »