Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Trường Đại học Mở Hà Nội hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2024

Trường Đại học Mở Hà Nội hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2024

Đăng bởi EHOU ngày 12/06/2024

Thực hiện Công văn số 2552/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 30/5/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2024, để góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo nên một chiến dịch truyền thông trên phạm vi toàn quốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, hành động của toàn ngành Giáo dục trong công tác phòng, chống ma túy, Trường Đại học Mở Hà Nội tích cực triển khai, quán triệt tới toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên Nhà trường nghiêm túc chấp hành tốt những nội dung sau:

1. Thời gian triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2024.

2. Tiếp tục triển khai hiệu quả Quyết định số 633/QĐ-BGDĐT ngày 07/3/2022 của Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong ngành Giáo dục đến năm 2025; Kế hoạch số 243/KH-BGD ĐT ngày 11/3/2024 triển khai Chương trình công tác về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong Ngành giáo dục năm 2024; Chương trình phối hợp số 03/CTPH-BCA-BGDĐT ngày 22/01/2024 giữa Bộ Công an với Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024 – 2030; Công văn số 756/ĐHM ngày 07/3/2024 của Nhà trường về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024 – 2030; Kế hoạch số 992/KH-ĐHM ngày 19/3/2024 của Nhà trường về triển khai Chương trình công tác về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, HIV AIDS, ma túy, mại dâm trong ngành Giáo dục năm 2024.

3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy cho viên chức, người lao động, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên  trong Nhà trường với các nội dung trọng tâm về hậu quả, tác hại của ma túy; các thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ thanh thiếu niên sử dụng ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp và ma túy “núp bóng” các loại thực phẩm như bánh kẹo, đồ uống, thảo mộc, thuốc lá điện tử và các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn.

4. Tổ chức lồng ghép các nội dung hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy vào các buổi sinh hoạt tổ công đoàn, sinh hoạt chi đoàn, chi hội sinh viên và các hoạt động tập thể của đơn vị.

Theo đó, trong nhiều năm qua, song song với việc đào tạo kiến thức cho sinh viên, Nhà trường đã thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên về nhận thức trong công tác phòng, chống ma tuý, tác hại của ma tuý đối với bản thân, gia đình và xã hội, từ đó xác định được vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân để cùng chung tay phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma tuý.


Dịch ngôn ngữ (Translate) »