Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Trường Đại học Mở Hà Nội hưởng ứng ‘Tháng hành động vì an toàn thực phẩm’ năm 2022

Trường Đại học Mở Hà Nội hưởng ứng ‘Tháng hành động vì an toàn thực phẩm’ năm 2022

Đăng bởi EHOU ngày 24/05/2022

Nhằm đảm bảo sức khỏe cho viên chức, người lao động, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên, ngày 22/4/2022, Trường Đại học Mở Hà Nội ban hành văn bản quy định về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022

Trường Đại học Mở Hà Nội đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện các nội dung sau:

Trước đó, Nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm phổ biến, tuyên truyền, thông tin chính xác, kịp thời cho cán bộ, giảng viên và sinh viên về các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm, qua đó tăng cường đảm bảo sức khoẻ cho viên chức, người lao động, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên Nhà trường.

Sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội tích cực vệ sinh phòng học để phòng, chống các bệnh truyền nhiễm

Xem chi tiết Công văn 1146/ĐHM tại đây

 

Nguồn: https://hou.edu.vn/tin-tuc/889/truong-dai-hoc-mo-ha-noi-huong-ung-thang-hanh-dong-vi-an-toan-thuc-pham-nam-2022.html


Dịch ngôn ngữ (Translate) »