Đội ngũ giảng viên

Trung tâm Đào tạo E-Learning có đội ngũ gần 300 Giảng viên chuyên môn và Giảng viên hướng dẫn gồm các giảng viên cơ hữu thuộc các Khoa chuyên ngành của Viện Đại học Mở Hà Nội, các giảng viên thỉnh giảng từ các trường Đại học, Học viện như: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Đại học Bách Khoa Hà Nội,…., các chuyên gia từ các cơ quan, doanh nghiệp có uy tín tham gia hướng dẫn thực hành cho học viên.

Do đặc thù của phương thức đào tạo, giảng viên khi tham gia giảng dạy tại Trung tâm ngoài việc đáp ứng các tiêu chuẩn giảng viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Viện Đại học Mở Hà Nội qui định, còn phải đáp ứng các tiêu chí do Trung tâm E-learning qui định để đảm bảo giảng dạy trong môi trường đào tạo trực tuyến.

gv co hoa

Giảng viên thực hiện ghi hình bài giảng

tại Studio của Viện Đại học Mở Hà Nội

vclassBài giảng video của Giảng viên

tại Studio của Viện Đại học Mở Hà Nội

2Ông Đào Huy Giám – Nguyên Vụ trưởng, Vụ Chính sách Thương mại đa biên, Bộ Công thương trong buổi hội thảo chuyên đề tháng 7/2016

 

vclass1Giảng viên giảng bài trên lớp học trực tuyến VClass


Dịch ngôn ngữ (Translate) »