Ngành Luật

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 138 tín chỉ

 

Thời gian đào tạo: Từ 1,5 đến 3,5 năm cho đối tượng đã tốt nghiệp PTTH hoặc tùy theo văn bằng khi nhập học.

 

Học phí: 340.000đ/1 tín chỉ

 

Chương trình đào tạo:   Xem chi tiết tại đây

 

 

           


Dịch ngôn ngữ (Translate) »
đào tạo ngắn hạn