Trường Đại học Mở Hà Nội

Cong truong HOU

 

(Tên tiếng Anh: Hanoi Open University – HOU)

Ngày thành lập: Viện Đại học Mở Hà Nội được thành lập ngày 03/11/1993 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, từ tháng 8/2018 được đổi tên thành Trường Đại học Mở Hà Nội.

 

Chức năng nhiệm vụ:

  • Là trường Đại học công lập hoạt động trong hệ thống các trường đại học quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý.
  • Là cơ sở đào tạo đại học và nghiên cứu với các loại hình đào tạo từ xa, đào tạo tại chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của xã hội, góp phần tăng tiềm lực cán bộ khoa học – kỹ thuật cho đất nước.

(Trích Quyết định 535/TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Trường Đại học Mở Hà Nội (Trường ĐHMHN) triển khai đa dạng các phương thức đào tạo: chính quy, từ xa, trực tuyến (eLearning), vừa làm vừa học. Quy mô đào tạo hàng năm (2015-2020) khoảng 40.000 sinh viên.

Đội ngũ cán bộ cơ hữu của nhà trường gần 500 người và hàng nghìn giảng viên thỉnh giảng là các nhà giáo, chuyên gia của nhiều trường đại học, Viện nghiên cứu, cơ quan, doanh nghiệp tham gia giảng dạy.

Để phát triển đào tạo từ xa, Trường ĐHMHN mở rộng quan hệ, các hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với nhiều trường đại học Mở và Từ xa trong khu vực và trên thế giới:

 

Hoi thao AAOU 2013

 

– Trường ĐHMHN là thành viên của Hiệp Hội các trường Đại học Mở Châu Á – AAOU (gồm 62 trường Đại học Mở khu vực Châu Á và trên thế giới tham gia), đồng thời là thành viên Ban Điều hành của Hiệp Hội.

– Trường ĐHMHN là thành viên Hội đồng quản trị của Trung tâm Đào tạo từ xa thuộc Tổ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO SEAMOLEC); Là thành viên Đại học Mở Thế giới (ICDE).

 

Doan chu tich

 

Trong nhiều năm qua, Trường ĐHMHN liên tục tham gia các hoạt động của Hiệp hội AAOU, của Trung tâm SEAMOLEC: nghiên cứu trong lĩnh vực đào tạo từ xa, tổ chức các Hội nghị, Hội thảo thường niên, các khoá tập huấn cho cán bộ làm công tác đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến với sự tham gia của đông đảo chuyên gia trong nước và Quốc tế về Giáo dục từ xa.

Trường Đại học Mở Hà Nội đã được chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục năm 2018.

Sứ mạng

Sứ mạng của Trường ĐHMHN là: Mở cơ hội học tập cho mọi người với chất lượng tốt, phục vụ nhu cầu học tập đa dạng với nhiều loại hình đào tạo, đa ngành, đa cấp độ, đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.

Tầm nhìn

Trở thành đơn vị trọng điểm về nghiên cứu, đào tạo mở và từ xa của cả nước, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục từ xa, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.


Dịch ngôn ngữ (Translate) »