Trường Đại học Mở Hà Nội

Cong truong HOU

(Tên tiếng Anh: Hanoi Open University – HOU)

Ngày thành lập: 03/11/1993 (theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ)

 

Chức năng nhiệm vụ:

–  Là trường Đại học công lập hoạt động trong hệ thống các trường đại học quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý.

–  Là cơ sở đào tạo đại học và nghiên cứu với các loại hình đào tạo từ xa, đào tạo tại chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của xã hội, góp phần tăng tiềm lực cán bộ khoa học – kỹ thuật cho đất nước.

     (Trích Quyết định 535/TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Trường Đại học Mở Hà Nội (VĐHMHN) triển khai đa dạng các phương thức đào tạo: chính quy, từ xa, trực tuyến (eLearning), vừa học vừa làm. Thực hiện nhiệm vụ và chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục từ xa, VĐHMHN đã nâng dần tỷ trọng của loại hình đào tạo từ xa trong cơ cấu các loại hình đào tạo:

–  Đào tạo tập trung chính qui; vừa làm vừa học: 40%

–  Đào tạo từ xa, eLearning: 60%

Qui mô đào tạo trung bình hàng năm (2016-2020) 20.000 sinh viên.

Đội ngũ cán bộ cơ hữu của Trường gần 400 người và hàng nghìn giảng viên thỉnh giảng là các nhà giáo, chuyên gia của nhiều trường đại học, Viện nghiên cứu tham gia giảng dạy.

Để phát triển đào tạo từ xa, Trường ĐHMHN thường xuyên mở rộng các hoạt động quan hệ hợp tác, các hoạt động trao đổi kinh nghiệm chuyên môn và quản lý với nhiều trường đại học Mở và Từ xa trong khu vực và trên thế giới:

Hoi thao AAOU 2013

–  Trường ĐHMHN là thành viên của Hiệp Hội các trường Đại học Mở Châu Á – AAOU (gồm 62 trường Đại học Mở khu vực Châu Á và trên thế giới tham gia), đồng thời là Ủy viên Ban Điều hành của Hiệp Hội.

–  Trường ĐHMHN là thành viên Hội đồng quản trị của Trung tâm Đào tạo từ xa thuộc Tổ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO SEAMOLEC).  

Doan chu tich

Trong nhiều năm qua, Trường ĐHMHN đã tham gia các hoạt động của Hiệp hội AAOU, của Trung tâm SEAMOLEC, tổ chức các Hội nghị, Hội thảo thường niên, các khoá tập huấn cho cán bộ làm công tác đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến với sự tham gia của đông đảo chuyên gia trong nước và Quốc tế về Giáo dục từ xa.

Sứ mạng

Sứ mạng của Trường ĐHMHN là: Mở cơ hội học tập cho mọi người với chất lượng tốt, phục vụ nhu cầu học tập đa dạng với nhiều loại hình đào tạo, đa ngành, đa cấp độ, đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.

 

Tầm nhìn

Trở thành đơn vị trọng điểm về nghiên cứu, đào tạo mở và từ xa của cả nước, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục từ xa, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.


Dịch ngôn ngữ (Translate) »
đào tạo ngắn hạn