Học phí

Căn cứ Quyết định số 535/TTg ngày 03/11/1993 của Thủ tướng chính phủ v/v thành lập Viện Đại học Mở Hà Nội (nay đổi tên thành Trường Đại học Mở Hà Nội);

Căn cứ Quyết định số 675/BGD&ĐT ngày 16/02/1996 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Viện Đại học Mở Hà Nội;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/402/2015 của Chính Phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Quyết định phê duyệt các chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành của Hiệu trưởng Trường  Đại học Mở Hà Nội;

Căn cứ Nghị định  số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021;

Căn cứ Quyết định 941/QĐ-TTg v/v phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Viện Đại học Mở Hà Nội; của Thủ tướng chính phủ ngày 03/7/2017;

Căn cứ Quyết định số 2340/QĐ-ĐHM ngày 02/7/2020 v/v ban hành Quy định mức thu học phi và các khoản thu ngoài học phí năm học 2020 – 2021 của Trường Đại học Mở Hà Nội;

Căn cứ Thông báo số 9320/TTEL-TB về mức thu học phí năm học 2020 – 2021 như sau:

Từ 01/09/2020 thay đổi mức thu học phí như sau

–       Học phí học phần/môn học:   Sinh viên đăng ký học chương trình EHOU: 340.000đ/1 tín chỉ 

–       Học phí học phần/môn học xét miễn:   Chương trình EHOU: Xem tại đây                                                                                               

Sinh viên nộp học phí theo đợt học:

○    Đợt 1 nộp học phí tạm tính theo kế hoạch chung.

○    Sau khi sinh viên đã hoàn tất thủ tục nhập học và miễn môn (từ đợt 2, 3 hoặc đợt 4 tùy lớp), học phí cần nộp được tính tương ứng với số tín chỉ thực học trong kỳ. Số học phí nộp dư (hoặc thiếu) trong đợt 1 và đợt 2 được tính bù trừ trong đợt sau.

Lưu ý: 

Sinh viên không phải đóng thêm bất kỳ khoản thu nào khác ngoài các khoản thu theo qui định (kèm theo thông báo) của Trường Đại học Mở Hà Nội. Các khoản học phí và phí học liệu khi sinh viên nộp sẽ kèm theo Biên lai thu tiền của Trường Đại học Mở Hà Nội.

HƯỚNG DẪN NỘP HỌC PHÍ

Sinh viên có thể nộp học phí theo 1 trong các hình thức sau:

1. Nộp học phí trực tiếp tại Trung tâm Đào tạo E-Learning – Tầng 3 nhà A, B101 phố Nguyễn Hiền, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

2. Qua ngân hàng: 

Để biết thêm thông tin chi tiết, Sinh viên vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Vietcombank trên toàn quốc hoặc Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 24/7 theo số máy 1900 54 54 13


Dịch ngôn ngữ (Translate) »