Học phí

Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021;

Căn cứ Quyết định 206/QĐ-ĐHM ngày 26/6/2017 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội ban hành mức thu học phí năm học 2017 – 2018;

Căn cứ Thông báo số 20517/TTEL-TB và Thông báo số 20617/TTEL-TB ngày 10/7/2017 về mức thu học phí năm học 2017 – 2018 như sau:

–       Học phí học phần/môn học:   Sinh viên đăng ký học chương trình EHOU240.000đ/1 tín chỉ 

                                                      Sinh viên đăng ký học chương trình HOU – TOPICA320.000đ/1 tín chỉ 

–       Học phí học phần/môn học xét miễn:   Chương trình EHOU: Xem tại đây

                                                                Chương trình HOU-Topica: Xem tại đây

Từ 01/09/2018 thay đổi mức thu học phí như sau

–       Học phí học phần/môn học:   Sinh viên đăng ký học chương trình EHOU: 280.000đ/1 tín chỉ 

                                                      Sinh viên đăng ký học chương trình HOU – TOPICA: 350.000đ/1 tín chỉ 

                                    

Sinh viên nộp học phí theo đợt học:

○    Đợt 1 nộp học phí tạm tính theo kế hoạch chung.

○    Sau khi sinh viên đã hoàn tất thủ tục nhập học và miễn môn (từ đợt 2, 3 hoặc đợt 4 tùy lớp), học phí cần nộp được tính tương ứng với số tín chỉ thực học trong kỳ. Số học phí nộp dư (hoặc thiếu) trong đợt 1 và đợt 2 được tính bù trừ trong đợt sau.

 

Lưu ý: 

Sinh viên không phải đóng thêm bất kỳ khoản thu nào khác ngoài các khoản thu theo qui định (kèm theo thông báo) của Viện Đại học Mở Hà Nội. Các khoản học phí và phí học liệu khi sinh viên nộp sẽ kèm theo Biên lai thu tiền của Viện Đại học Mở Hà Nội.

 

HƯỚNG DẪN NỘP HỌC PHÍ

Sinh viên có thể nộp học phí theo 1 trong các hình thức sau:

1. Nộp học phí trực tiếp tại Trung tâm Đào tạo E-Learning – Tầng 3 nhà A, B101 phố Nguyễn Hiền, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

2. Qua ngân hàng: 

Để biết thêm thông tin chi tiết, Sinh viên vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Vietcombank trên toàn quốc hoặc Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 24/7 theo số máy 1900 54 54 13


Dịch ngôn ngữ (Translate) »