EHOU 28/08/2020
Lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 02/9/2020

Trung tâm Đào tạo E-Learning – Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo tới anh/chị sinh viên đang học tập Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến EHOU, Giảng viên đang làm việc tại Trung tâm về lịch nghỉ lễ nhân dịp Quốc Khánh 02/9/2020: Lịch nghỉ lễ Quốc …

EHOU 27/08/2020
Thông báo học phí kỳ 1 các ngành khác – mức học phí áp dụng từ 01/9/2020

Căn cứ Quyết định số 2340/QĐ-ĐHM ngày 02 tháng 7 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội về việc ban hành Quy định mức thu học phí và các khoản thu ngoài học phí năm 2020-2021. Trường Đại học Mở thông báo tới các Anh (chị) …

EHOU 27/08/2020
Thông báo học phí kỳ 1 ngành Ngôn ngữ Anh- mức học phí áp dụng từ 01/9/2020

Căn cứ Quyết định số 2340/QĐ-ĐHM ngày 02 tháng 7 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội về việc ban hành Quy định mức thu học phí và các khoản thu ngoài học phí năm 2020-2021. Trường Đại học Mở thông báo tới các Anh (chị) …

EHOU 01/08/2020
Thông báo thay đổi lịch thi ngày 02,16,23/8/2020 tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng sinh viên chương trình EHOU để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trước tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19 đang tip tục diễn biến phức tạp; thực hiện kết luận cuộc họp ngày 30/7/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Trường Đại học Mở Hà Nội, Trung tâm Đào tạo Elearning – Trường Đại học Mở …

EHOU 24/07/2020
Quyết định giảm học phí kỳ 2 năm học 2019-2020 cho SV có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Quyết định về việc giảm học phí học kỳ II năm học 2019-2020 cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 xem chi tiết tại đây

EHOU 14/06/2020
Quá trình phát triển của Đảng bộ Trường Đại học Mở Hà Nội

Quá trình xây dựng và phát triển của Viện đại học Mở Hà Nội (nay là Trường Đại học Mở Hà Nội) gắn liền với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Nhà trường … Với chủ đề: “Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển”, Đảng bộ trường …

EHOU 01/06/2020
Thông báo tổ chức lễ Trao bằng TN cho SV TN đợt 4 năm 2019 và đợt 1 năm 2020 tại TP. Hồ Chí Minh ngày 07/6/2020

Trung tâm Đào tạo E-Learning – Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo tới Anh/Chị sinh viên đang học tập Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến về tổ chức lễ Trao bằng TN cho SV TN đợt 4 năm 2019 và đợt 1 năm 2020 tại TP. …

EHOU 29/05/2020
Thực hiện môi trường không khói thuốc

Thực hiện công văn số 1758/BDGĐT-GDTC ngày 20/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và công văn số 1539/ĐHM ngày 25/5/2020 v/v tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25 – 31/5/2020.   Trung …

EHOU 19/05/2020
Thông báo Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong tổ chức thi tập trung hệ từ xa trực tuyến

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong tổ chức thi tập trung hệ từ xa trực tuyến

EHOU 29/04/2020
Thông báo nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 – Quốc tế lao động 1/5/2020

Trung tâm Đào tạo E-Learning – Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo tới Anh/Chị sinh viên đang học tập Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến, cán bộ, giảng viên đang làm việc tại Trung tâm về kế hoạch nghỉ lễ 30/4 và 1/5


Dịch ngôn ngữ (Translate) »
đào tạo ngắn hạn