Trung tâm Đào tạo E-Learning - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thi kết thúc học phần > Ngày thi 15/06/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Danh sách thi

Ngày thi 15/06/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Danh sách thi

Đăng bởi EHOU ngày 13/06/2014

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning Chương trình HOU-TOPICA  Lịch thi và Danh sách thi ngày 15 tháng 06 năm 2014 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau:

LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây.

DANH SÁCH THI: Xem chi tiết tại đây

Lưu ý:

* Các múi giờ trên là giờ bắt đầu tính giờ làm bài và kết thúc thu bài. Vì vậy, yêu cầu sinh viên có mặt trước giờ thi 15 phút để Giám thị gọi vào phòng thi. Ví dụ: 08h00 – 09h00 là 1 múi giờ thi, thì 07h45' sinh viên phải có mặt tại phòng thi.

* Yêu cầu sinh viên mang theo thẻ sinh viên, CMTND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh. Sinh viên mang theo các dụng cụ thi theo qui định (bút chì, tẩy…).


Dịch ngôn ngữ (Translate) »