TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING - TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI > DANH MỤC GIÁO TRÌNH
Trung tâm E-learning Viện ĐH Mở Hà Nội, E-learning chất lượng, đào tạo đại học trực tuyến chất lượng, đào tạo đại học online

Nguyên lý kế toán

Mã môn:           EG17

Tác giả:
                          GS.TS. Nguyễn Văn Công
                          PGS.TS. Phan Trọng Phức
Năm xuất bản: 2012

Giá bìa:              107,000 ₫


Dịch ngôn ngữ (Translate) »