Hướng dẫn học thử

VÀO HỌC THỬ

  • Học thử lớp môn Nhập môn Internet và Elearning – EG38 tại đây
  • Học thử lớp môn Soạn thảo văn bản hành chính – EG08 tại đây

 

HƯỚNG DẪN HỌC THỬ

Bước 1: Truy cập theo địa chỉ: http://learning2.ehou.edu.vn

=> Màn hình hiện lên giao diện đăng nhập như Hình 1.

 

 

(Hình 1)

Bước 2: Người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản học thử với thông tin tài khoản và mật khẩu như sau:

Tài khoản:

lmsdemo002.student@ehou.edu.vn

Mật khẩu:

Lmsdemo002@

>> Bấm nút “Đăng nhập” như (Hình 2)

(Hình 2)

Bước 3: Màn hình sẽ chuyển sang trang học tập. Click vào tên môn muốn học thử (Hình 3 ) và thực hiện các hoạt động học tập.

 

(Hình 3)

Bước 4: Sau khi tích chọn vào tên môn muốn học thử, giao diện lớp học sẽ hiện như trong (Hình 4), người học có thể học với bài giảng điện tử, trao đổi với giảng viên và học viên khác trên diễn đàn thảo luận lớp môn, làm bài luyện tập và bài kiểm tra.

(Hình 4)

Bước 5: Nội dung học tập được chia theo từng tuần học. Người học có thể chọn các tuần học để xem các tài liệu học tập và hoàn thành các bài tập (nếu có), trao đổi với giảng viên và học viên khác trên diễn đàn thảo luận lớp môn, làm bài luyện tập và bài kiểm tra. Để di chuyển đến tuần học khác, học viên nhấp chuột trái vào tuần học đó.

(Hình 5)

 

Học thử lớp môn Nhập môn Internet và Elearning – EG38 tại đây


Dịch ngôn ngữ (Translate) »