Khai giảng – Phát bằng

TS. Đinh Tuấn Long - PGĐ Trung tâm E-Learning phát biểu khai giảng Cán bộ Trung tâm E-Learning hướng dẫn sinh viên phương thức học tập eLearning Tân sinh viên được hướng dẫn các thủ tục cần thiết trước khi nhập học Tân sinh viên tặng hoa tri ân đến các thầy cô giáo Trung tâm E-learning Viện ĐH Mở Hà Nội, E-learning chất lượng, đào tạo đại học trực tuyến chất lượng, đào tạo đại học online Trung tâm E-learning Viện ĐH Mở Hà Nội, E-learning chất lượng, đào tạo đại học trực tuyến chất lượng, đào tạo đại học online Trung tâm E-learning Viện ĐH Mở Hà Nội, E-learning chất lượng, đào tạo đại học trực tuyến chất lượng, đào tạo đại học online TS. Đinh Tuấn Long - PGĐ Trung tâm E-Learning phát biểu khai giảng Cán bộ Trung tâm E-Learning hướng dẫn sinh viên về các thủ tục, qui chế - qui định trước khi nhập học Trung tâm E-learning Viện ĐH Mở Hà Nội, E-learning chất lượng, đào tạo đại học trực tuyến chất lượng, đào tạo đại học online Trung tâm E-learning Viện ĐH Mở Hà Nội, E-learning chất lượng, đào tạo đại học trực tuyến chất lượng, đào tạo đại học online Trung tâm E-learning Viện ĐH Mở Hà Nội, E-learning chất lượng, đào tạo đại học trực tuyến chất lượng, đào tạo đại học online Trung tâm E-learning Viện ĐH Mở Hà Nội, E-learning chất lượng, đào tạo đại học trực tuyến chất lượng, đào tạo đại học online Trung tâm E-learning Viện ĐH Mở Hà Nội, E-learning chất lượng, đào tạo đại học trực tuyến chất lượng, đào tạo đại học online Phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa I TS. Lê Văn Thanh - Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng tân cử nhân Phát bằng tốt nghiệp cho tân cử nhân - tân kỹ sư đợt I năm 2014 Trung tâm E-learning Viện ĐH Mở Hà Nội, E-learning chất lượng, đào tạo đại học trực tuyến chất lượng, đào tạo đại học online Phát bằng tốt nghiệp cho tân cử nhân - tân kỹ sư đợt I năm 2014 Phát bằng tốt nghiệp cho tân cử nhân - tân kỹ sư đợt I năm 2014 Phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa I Tân cử nhân tặng quà lưu niệm cho Nhà trường Tân cử nhân tặng hoa cho Nhà trường Tân cử nhân chụp ảnh lưu niệm Tân cử nhân - tân kỹ sư tuyên thệ trước khi nhận bằng tốt nghiệp Phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa I Tân cử nhân - tân kỹ sư chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô giáo


Dịch ngôn ngữ (Translate) »