Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Ngày thi 11/5/2014 – Chương trình EHOU: Lịch học tập trung

Ngày thi 11/5/2014 – Chương trình EHOU: Lịch học tập trung

Đăng bởi EHOU ngày 26/04/2014

Trung tâm Đào tạo E-Learning, Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo lịch học tập trung khóa học trực tuyến EHOU:

Thời gian: 08h30 – 11h30 ngày 11 tháng 05 năm 2014.

Địa điểm: Hội trường A, Viện Đại học Mở  Hà Nội (Tầng 2, Nhà B101 – Phố Nguyễn Hiền, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội).

Đối tượng: Sinh viên EHOU các lớp A102, B102, C102, D102, E102.

Chi tiết lịch học tập trung ngày 11/05/2014 xem bên dưới

Lưu ý: Khi đến, sinh viên mang theo hồ sơ và thủ tục miễn môn để nộp.


Dịch ngôn ngữ (Translate) »